Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Numer aktu: 38/416/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-07-28

Status: Unieważniony

Zmieniony przez : 48/957/18/V

Utracił moc przez : 43/614/19/VI

Informacje dodatkowe:

  1. Powołuje się Wojewódzką Radę Sportu w Olsztynie zwaną dalej „Radą”.
  2. Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą organów Województwa Warmińsko -Mazurskiego w zakresie kultury fizycznej. (...)

Załączniki: