Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr 11/98/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Numer aktu: 35/375/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 36/816/18/V

Zmienia: 11/98/14/IV

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr 11/98/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wynagrodzenie miesięczne określone w załączniku nr 1 do uchwały”.

2) załącznik nr 1 do uchwały Nr 11/98/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: