Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Numer aktu: 35/374/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-07-07

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 36/806/18/V

Zmienia: 63/838/13/IV

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wynagrodzenie miesięczne określone w załączniku nr 1 do uchwały”.
2) załącznik nr 1 do uchwały 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: