Wersja obowiązująca z dnia

Wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy

Informacje dodatkowe:

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 17 472,4 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim na terenie gmin: Lubawa, Iława i miasta Iława, w powiecie nowomiejskim na terenie gmin: Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie i miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Załączniki

Załączniki