Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

Informacje dodatkowe:

W statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXXVI/727/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie Iławeckim, wprowadza się następujące zmiany: (...)

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 101.03 KB, data dodania: