Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

Numer aktu: VIII/194/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVI/727/14

Informacje dodatkowe:

W statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXXVI/727/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie Iławeckim, wprowadza się następujące zmiany: (...)

Załączniki: