Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2014 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w roku 2014 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki