Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie sprawozdania z działalności oddziałów onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w 2014 r.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności lecznictwa onkologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w 2014 r.

Załączniki

Załączniki