Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok.

Informacje dodatkowe:

Po rozpatrzeniu zatwierdza się:
  1. sprawozdanie finansowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok,
  2. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok.

Załączniki

Załączniki