Wersja obowiązująca z dnia

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 maja 2015 r., znak: DIiO-420/145/2015/oł, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: WIOŚ-I.KP.7062.2.1.2015.msz.

Informacje dodatkowe:

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 maja 2015 r., znak: DIiO-420/145/2015/oł, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: WIOŚ-I.KP.7062.2.1.2015.msz, nakładającą na Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego administracyjną karę pieniężną.

Załączniki

Załączniki