Wersja obowiązująca z dnia

Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.

Informacje dodatkowe:

Wybiera się przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na członków rad społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym:
 1. przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie:
  1. Pani Maja Antosik,
  2. Pan Marek Szter,
  3. Pan Rafał Laskowski,
  4. Pan Patryk Kozłowski,
  5. Pan Maciej Jamiołkowski,
 2. przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku:
  1. Pan Piotr Murawski,
  2. Pani Urszula Zakrzewska,
  3. Pani Monika Modzelewska-Kozioł,
 3. przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu:
  1. Pan Mariusz Szempliński,
  2. Pani Joanna Jankowska,
  3. Pani Jadwiga Król,
 4. przy Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych "Doren„ im. Berty Trusiewicz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Różewcu:
  1. Pan Robert Bernatowicz,
  2. Pan Grzegorz Bukowski,
  3. Pan Wiesław Pietrzak.

Załączniki

Załączniki