Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela z budżetu Województwa 2015 roku n/w gminom pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 1. Z działu – zakup samochodów:
  1. Gmina Kurzętnik – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krzemieniewie;
  2. Gmina Reszel – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Reszlu.
 2. Z działu - zakup sprzętu ratowniczego:
  1. Gmina Biskupiec – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowej dla OSP w Kobułtach.
 3. Z działu – budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych:
  1. Gmina Rozogi – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Wilamowie;
  2. Gmina Pasym – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Pasymiu;
  3. Gmina Ostróda – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Pietrzwałdzie;
  4. Gmina Janowiec Kościelny – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej;
  5. Gmina Lidzbark Warmiński – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Stryjkowie;
  6. Gmina Giżycko – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy remizy OSP w Spytkowie;
  7. Gmina Płośnica – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy remizy OSP w Gródkach.

Załączniki

Załączniki