Wersja obowiązująca z dnia

Zawarcie porozumienia w sprawie przekazania Gminie Srokowo utrzymania odcinka drogi, zlokalizowanego na części działki nr 400/1, działki nr 374/3, działki 374/5 oraz działki 399/3 obręb Srokowo, przebudowanego w ramach zrealizowanej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo”.

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania Gminie Srokowo utrzymania odcinka drogi, zlokalizowanego na części działki nr 400/1, działki nr 374/3, działki 374/5 oraz działki 399/3 obręb Srokowo, przebudowanego w ramach zrealizowanej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo”, w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki