Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie Informacji pn. ”Realizacja programów ZDW, strategia rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz działania na rzecz nowoczesnego administrowania tą siecią„.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Informację pn. ”Realizacja programów ZDW, strategia rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz działania na rzecz nowoczesnego administrowania tą siecią„.

Załączniki

Załączniki