Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dofinansowanie w 2015 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Numer aktu: 15/145/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-03-17

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 26/261/15/V , 54/569/15/V

Informacje dodatkowe:

  1. Przyznaje się dofinasowanie na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w łącznej wysokości 3 469 011,00 zł.
  2. Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki: