Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Utworzenie w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka

Numer aktu: IV/112/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Tworzy się w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszar ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork /Krasnołęka, którego zarządcą jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, zwany dalej „obszarem ograniczonego użytkowania”.

Załączniki: