Wersja obowiązująca z dnia

Utworzenie w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka

Informacje dodatkowe:

Tworzy się w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszar ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork /Krasnołęka, którego zarządcą jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, zwany dalej „obszarem ograniczonego użytkowania”.

Załączniki

Załączniki