Wersja obowiązująca z dnia

Określenie Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Informacje dodatkowe:

Określa się Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki