Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

Numer aktu: 13/101/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, nie wcześniej jednak niż z dniem 9 marca 2015 r.

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 23/249/15/V

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany (...)

Załączniki: