Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów, zmierzających do przymusowego wyegzekwowania udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dofinansowania w trybie administracyjnym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619), w tym w szczególności do podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczych

Numer aktu: 1/8/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-01-07

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 70/858/15/V

Traci moc: 51/684/13/IV

Informacje dodatkowe:

Udziela się upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania, udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, dofinansowania w trybie administracyjnym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619), w tym w szczególności do podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczych.(...)

Załączniki: