Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 36/453/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. z późn. zm. załącznik nr 2:
  1. w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. z dniem 1 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki