Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2014 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie

Numer aktu: XXXVIII/786/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udzieli Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w łącznej kwocie 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w 2014 r. Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie płatnej w transzach comiesięcznych od 1.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

Załączniki: