Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie w 2014 roku, ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów tworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

Informacje dodatkowe:

Przyznaje się Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach dofinansowanie, ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów tworzenia i działania w 2014 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach w wysokości 420 000,00 zł.

Załączniki

Załączniki