Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039

Numer aktu: XXXVII/763/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-05-26

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXIII/645/13

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2039 uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/645/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039 poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko- Mazurskie w latach 2014-2028”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załączniki: