Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Podział województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Numer aktu: XXXVII/761/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-05-26

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ustala się następujący podział województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:
  1. okręg wyborczy Nr 1 obejmujący Powiaty: olsztyński i miasto Olsztyn o liczbie wybieranych radnych 6,
  2. okręg wyborczy Nr 2 obejmujący Powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski o liczbie wybieranych radnych 6,
  3. okręg wyborczy Nr 3 obejmujący Powiaty: elbląski, miasto Elbląg, braniewski, bartoszycki, i lidzbarski o liczbie wybieranych radnych 7,
  4. okręg wyborczy Nr 4 obejmujący Powiaty: kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki i ełcki o liczbie wybieranych radnych 5,
  5. okręg wyborczy Nr 5 obejmujący Powiaty: nidzicki, szczycieński, mrągowski, piski i giżycki o liczbie wybieranych radnych 6.

Załączniki: