Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia Pani Bożenie Wrzeszcz-Zwadzie – Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do określonych czynności.

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Panią Bożenę Wrzeszcz-Zwadę – Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, we wszystkich sprawach związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 156.69 KB, data dodania: