Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia Pani Bożenie Wrzeszcz-Zwadzie – Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do określonych czynności.

Informacje dodatkowe:

Udziela się upoważnienia Pani Bożenie Wrzeszcz-Zwadzie – Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, do wszystkich spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o udostępnienie informacji publicznych związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, przy czym niniejsze upoważnienie nie obejmuje wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji umarzających postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki

Załączniki