Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Nadanie statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Ameryce

Numer aktu: XXXVI/734/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : IV/69/19

Informacje dodatkowe:

Nadaje się statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Ameryce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: