Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Nadanie statutu Ośrodkowi Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN" im. Berty Trusiewicz Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Różewcu

Numer aktu: XXXVI/725/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Nadaje się statut Ośrodkowi Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Różewcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: