Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dofinansowanie w 2014 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Numer aktu: 17/196/14/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-03-24

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 63/728/14/IV

Informacje dodatkowe:

  1. Przyznaje się dofinasowanie na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w łącznej wysokości 3 698 659,00 zł.
  2. Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie oraz pozostawionych bez rozpatrzenia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki: