Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny, przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn, prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w powiecie kętrzyńskim, gmina Kętrzyn, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  1. 159/18 o powierzchni 0,0061 ha, obręb 1 m. Kętrzyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00041591/7,
  2. 159/20 o powierzchni 0,0074 ha, obręb 1 m. Kętrzyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00041591/7,
  3. 1/2 o powierzchni 1,4156 ha, obręb 6 m. Kętrzyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00040745/5,
  4. 247 o powierzchni 0,7026 ha, obręb 3 m. Kętrzyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00027187/8,
  5. 219/4 o powierzchni 0,0001 ha, obręb 3 m. Kętrzyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00040966/0.

Załączniki

Załączniki