Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu

Numer aktu: XXXIV/665/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-02-25

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

W Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/680/09 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego – Regionalnemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany ...

Załączniki: