Wersja obowiązująca z dnia

Nabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w drodze bezprzetargowej po obniżonej cenie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 18 m. Elbląg, działka nr 37/4

Informacje dodatkowe:

  • Województwo Warmińsko-Mazurskie dokona zakupu w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg, położonej przy ul. Orzeszkowej 4 w Elblągu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 18 m. Elbląg, działka nr 37/4 o pow. 0,0339 ha, KW Nr EL1E/00053752/5.
  • Transakcję przeprowadzi się na warunkach uzgodnionych między Stronami, w trybie bezprzetargowym, po obniżonej cenie za kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) plus należny podatek VAT.

Załączniki

Załączniki