Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie projektu listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Krajem Związkowym Saksonia-Anhalt

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się projekt listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Krajem Związkowym Saksonia-Anhalt stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki