Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy wieloletniej na lata 2013-2014, dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Remontu oraz dostosowania budynku internatu i terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Informacje dodatkowe:

W związku z realizacją przez Powiat Iławski z siedzibą w Iławie zadania „Remont oraz dostosowanie budynku internatu i terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach do potrzeb osob niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON na podstawie Umowy nr BOR/2/2013 z dnia 17 maja 2013 r., mając na uwadze wymogi procesu inwestycyjnego, wyraża się zgodę na przedłużenie okresu realizacji w/w umowy do końca 2014 r.

Załączniki

Załączniki