Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

§ 1
Ze składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odwołuje się przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:
  1. Zofię Stankiewicz
  2. Romana Luchowskiego
§ 2
W skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie powołuje się przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:
  1. Jerzego Salitrę
  2. Romualda Tańskiego
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki