Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla województwa warmińsko-mazurskiego”.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się złożony przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokument pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla województwa warmińsko-mazurskiego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki