Wersja obowiązująca z dnia

Nabycie w drodze darowizny akcji Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę, aby Województwo Warmińsko-Mazurskie nabyło w drodze darowizny 22 akcje Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki

Załączniki