Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia Panu Igorowi Hutnikiewiczowi Dyrektorowi Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działania

Numer aktu: 14/221/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-03-25

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 63/733/14/IV

Traci moc: 43/554/11/IV

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Igora Hutnikiewicza – Dyrektora Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli wynikających z realizacji zadań Departamentu Polityki Jakości związanych z zakupem towarów i usług o wartości jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zaplanowanych w planie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i będących w dyspozycji Departamentu Polityki Jakości. (...)

Załączniki: