Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie w 2013 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Informacje dodatkowe:

Przyznaje się dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w łącznej wysokości 2 559 963,00 zł. Wykaz zakładów aktywności zawodowej wraz z wysokością przyznanego dofinansowania kosztów ich działania w 2013 r. ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego określa załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki