Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia Panu Radosławowi Zawadzkiemu - Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działania

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Radosława Zawadzkiego – Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli związanych z wynikającym z realizacji zadań Departamentu Koordynacji Promocji zakupem towarów i usług o wartości jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 133.41 KB, data dodania: