Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia Panu Radosławowi Zawadzkiemu - Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działania

Numer aktu: 12/183/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-03-12

Status: Nieobowiązujący

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Radosława Zawadzkiego – Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli związanych z wynikającym z realizacji zadań Departamentu Koordynacji Promocji zakupem towarów i usług o wartości jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Załączniki: