Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-006 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie zadań delegowanych Samorządom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną procedurę wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określoną w książce procedur KP-006/v.6/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Załączniki

Załączniki