Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie formy konkursu nr 01/13/7.1 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Numer aktu: 10/144/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-25

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ustala się zamkniętą formę konkursu 01/13/7.1 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z 30-dniowym terminem naboru wniosków. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w dniu 1 marca 2013 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00.

Załączniki: