Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Numer aktu: 10/130/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-25

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2012 r. na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 38 ofert. 34 oferty spełniają wymogi formalne.
  2. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.