Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały nr 63/826/12/IV z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2013 roku.

Informacje dodatkowe:

W uchwale nr 63/826/12/IV z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: (...)

Załączniki

Załączniki