Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie w 2013 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Informacje dodatkowe:

  1. Przyznaje się dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, ze środków budŜetu Województwa, w łącznej wysokości 323 000,00 zł.
  2. Wykaz zakładów aktywności zawodowej wraz z wysokością przyznanego dofinansowania kosztów ich działania w 2013 r. ze środków budŜetów Województwa określa załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki