Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dofinansowanie w 2013 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Numer aktu: 8/103/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-12

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

  1. Przyznaje się dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, ze środków budŜetu Województwa, w łącznej wysokości 323 000,00 zł.
  2. Wykaz zakładów aktywności zawodowej wraz z wysokością przyznanego dofinansowania kosztów ich działania w 2013 r. ze środków budŜetów Województwa określa załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: