Wersja obowiązująca z dnia

Wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Informacje dodatkowe:

Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 85 527,0 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim na terenie gmin: Pozezdrze, Węgorzewo i miasta Węgorzewo, w powiecie giżyckim na terenie gmin Giżycko, miasta Giżycko, Ryn i miasto Ryn, Kruklanki, Miłki, Wydminy oraz w powiecie mrągowskim na terenie gmin Mrągowo i Mikołajki oraz w powiecie piskim na terenie gminy Orzysz.

Załączniki

Załączniki