Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030

Numer aktu: XXI/417/12

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-10-30

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030 uchwalonej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XIII/237/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2012-2030 poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Załączniki: