Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

Numer aktu: 50/694/12/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-10-08

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIII/236/11

Informacje dodatkowe:

  1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
  2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
    1. plan dochodów ogółem – 725.547.167 zł,
    2. plan wydatków ogółem – 813.903.927 zł.
    Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 88.356.760 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.818.560 zł.