Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2030

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2012 – 2030 uchwalonej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr XIII/237/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2012-2030 poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2012-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko – Mazurskie w latach 2012-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Załączniki

Załączniki