Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie w 2012 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Informacje dodatkowe:

Przyznaje się dofinasowanie na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w łącznej wysokości 2 123 102,00 zł. 2. Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki