Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dofinansowanie w 2012 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Numer aktu: 22/245/12/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-05-07

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Przyznaje się dofinasowanie na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w łącznej wysokości 2 123 102,00 zł. 2. Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki: