Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

Numer aktu: 12/156/12/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-03-13

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIII/236/11

Informacje dodatkowe:

 1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
  1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.024.004 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.024.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
  2. zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 932.680.570 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 1.017.219.103 zł.
   Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 84.538.533 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.
 3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 522.223.404 zł.